Sunday, November 14, 2010

ျမင္းပုႏွင့္ ျမင္းေမာင္းသမား

ျမင္းပုတေကာင္ကို အ၀ီးၿပီးကားလမ္းမႀကီးတေလွ်ာက္ ေမာင္းႏွင္း၏။ ၀န္တင္ကုန္ကားႀကီးတစီး ႐ုတ္တရက္အနားက ပြတ္ေမာင္းလားရာ ျမင္းပုသည္ေၾကာက္လန္႔၍ ကားလမ္းဘဲေဂ်ာက္ကမ္းဘားသို႔ ခုန္ခ်ထြက္ၿပီးလား၏။ ေၾကာက္လန္႔ေဇာနန္႔ တိုးထြက္ၿပီးနီေသာ ျမင္းပု-ပုတံုးကို ႏွစ္ေခါက္ခ်ိဳးဆြဲကိုင္ကာ ကားလမ္းမႀကီးထက္သို႔ အားသကုန္ျပန္ဆြဲတင္၏။ ျမင္းပုကလည့္ လူပါျမင္းဂါရီကိုပါ ဆြဲထြက္ၿပီး၏။

ေၾကာက္ေဇာနန္႔အတူ တစြတ္ထိုးကမ္းလမ္းမႀကီးေစာင္းသို႔ ထြက္ၿပီးယင္းထြက္ၿပီးနီသည္ကို လက္ေလွ်ာ့လိုက္ရသည့္ ျမင္းေမာင္းသမားက “အေ၀း.......လတံုး..!..။ ဟိုင္း.....ေအာင္ႏိုင္သူ.......သင့္ေၾကာက္စိတ္ကိုေလ့ အႏိုင္ယူပါ..ဟုသိမ့္” ဟု စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ေအာ္ဆိုလိုက္၏။

“တရိစၦာန္က တရိစၦာန္လားလမ္းထက္မွာရာ ေမာင္းႏွင္းသင့္၏။”
ဘာသာျပန္
ခိုင္ျမသိန္း (ေခ်ာင္းသာႀကီး)
၁၈၊ ၁၀၊ ၂၀၁၀
Glada Hudik

မွတ္ခ်က္။ ။ Ass ကို ဗမာမွာ ျမည္းလို႔တြိ႔ရပါေရ။ ရခိုင္မွာ ဇာေခၚေလ မသိပါ။ ယင္းအတြက္နန္႔ ျမင္းပုလို႔ ဘာသာျပန္ထားပါေရ။ Ass ကို ရခိုင္ပိုင္ေခၚစြာကို သိေကတခ်က္ ေျပာပီးကတ္ပါ။ အထူးေက်းဇူးတင္လ်က္။