Tuesday, June 30, 2009

သမင္မႏွင့္ျခေသၤ့ဖို

တရံေရာအခါ ျမႇားဒါဏ္ရာရနီေသာ သမင္မတေကာင္သည္ မုတ္ဆိုး၏အႏၵရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ တဟုန္းထိုးထြက္ၿပီးလီ၏။ အႏၵရာယ္မွလြတ္ေျမာက္လိုေသာ သမင္မသည္ ၿပီးလႊားနီယင္း ေက်ာက္ဂူတခုထဲသို႔ ၀င္ပုန္းေအာင္းနီလိုက္၏။ သမင္မသည္ မုတ္ဆိုး၏အႏၵရယ္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးဟုထင္မွတ္လ်က္ ေက်ာက္ဂူထဲ၀ပ္၍ ျမႇားဒါဏ္ရာကို လွ်ာျဖင့္ယက္နီယင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာဂူေအာင္းက်က္စားနီေသာ ျခေသၤ့ဖိုႀကီးသည္ သမင္မ၏ဂုတ္ဆက္ကို ႐ုတ္တရက္ခ်ဳပ္ကိုက္ထားလိုက္၏။ ျခေသၤ့ဖိုႀကီး သမင္မ၏ဂုတ္ဆက္ကို မျဖဳတ္တမ္းခ်ဳပ္ကိုက္ထားနီစိုင္ ‘ဒုဏၡတရားက အကၽြႏု္ပ္သာျဖစ္ပါ၏။ မုတ္ဆိုး၏အႏၵရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္လိုျခင္းျငႇာ ေက်ာက္ဂူထဲ၀င္ၿပီးခါမွ ျခေသၤ့ဖို၏ စားပြဲခုန္ထက္က အဟာရျပည္စံုေသာ ဟင္းလွ်ာျဖစ္ရပါ၏’ ဟု ျမည္တြန္ၿပီး ဘ၀နိဂုဏ္းခ်ဳပ္ရလီ၏။

‘အႏၵရာယ္တခုမွလြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းသည္ ေနာက္ထပ္အႏၵရာယ္တခု၏ သားေကာင္မျဖစ္စီရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါ၏’


Aesop Fable
ဘာသာျပန္
ခိုင္ျမသိန္း (ေခ်ာင္းသာႀကီး)
Glada Hudik

No comments:

Post a Comment